سفارش تبلیغ
صبا
 
Real
 
شنبه 89 آبان 1 :: 2:29 عصر ::  نویسنده : جواد توکلی

کد موس شماره 15

 


 

کد بالا را در بخش ویرایش قالب خود قسمت آخر (پایینی ترین قسمت) قبل از کد < / html > کپی کنید

 

 

کد موس شماره 16

 


 

کد بالا را در بخش ویرایش قالب خود قسمت آخر (پایینی ترین قسمت) قبل از کد < / html > کپی کنید

 

 

کد موس شماره 17

 


 

کد بالا را در بخش ویرایش قالب خود قسمت آخر (پایینی ترین قسمت) قبل از کد < / html > کپی کنید

 

 

کد موس شماره 18

 


 

کد بالا را در بخش ویرایش قالب خود قسمت آخر (پایینی ترین قسمت) قبل از کد < / html > کپی کنید

 

 

کد موس شماره 19

 


 

کد بالا را در بخش ویرایش قالب خود قسمت آخر (پایینی ترین قسمت) قبل از کد < / html > کپی کنید

 

 

کد موس شماره 20

 


 

کد بالا را در بخش ویرایش قالب خود قسمت آخر (پایینی ترین قسمت) قبل از کد < / html > کپی کنید

 

 

کد موس شماره 21

 


 

کد بالا را در بخش ویرایش قالب خود قسمت آخر (پایینی ترین قسمت) قبل از کد < / html > کپی کنید

 

 

کد موس شماره 22

 


 

کد بالا را در بخش ویرایش قالب خود قسمت آخر (پایینی ترین قسمت) قبل از کد < / html > کپی کنید

 

کد موس شماره 23

 


 

کد بالا را در بخش ویرایش قالب خود قسمت آخر (پایینی ترین قسمت) قبل از کد < / html > کپی کنید

 

کد موس شماره  24

 


 

کد بالا را در بخش ویرایش قالب خود قسمت آخر (پایینی ترین قسمت) قبل از کد < / html > کپی کنید

 

کد موس شماره  25

 


 

کد بالا را در بخش ویرایش قالب خود قسمت آخر (پایینی ترین قسمت) قبل از کد < / html > کپی کنید

 

کد موس شماره 26

 


 

کد بالا را در بخش ویرایش قالب خود قسمت آخر (پایینی ترین قسمت) قبل از کد < / html > کپی کنید

 

کد موس شماره 27

 


 

کد بالا را در بخش ویرایش قالب خود قسمت آخر (پایینی ترین قسمت) قبل از کد < / html > کپی کنید

 

کد موس شماره 28

 


 

کد بالا را در بخش ویرایش قالب خود قسمت آخر (پایینی ترین قسمت) قبل از کد < / html > کپی کنید

 

کد موس شماره 29

 


 

کد بالا را در بخش ویرایش قالب خود قسمت آخر (پایینی ترین قسمت) قبل از کد < / html > کپی کنید

 

 
موضوع مطلب :
شنبه 89 آبان 1 :: 2:27 عصر ::  نویسنده : جواد توکلی

کد موس شماره 10

 


 

کد بالا را در بخش ویرایش قالب خود قسمت آخر (پایینی ترین قسمت) قبل از کد < / html > کپی کنید

 

 

کد موس شماره 11

 


 

کد بالا را در بخش ویرایش قالب خود قسمت آخر (پایینی ترین قسمت) قبل از کد < / html > کپی کنید

 

 

کد موس شماره 12

 


 

کد بالا را در بخش ویرایش قالب خود قسمت آخر (پایینی ترین قسمت) قبل از کد < / html > کپی کنید

 

 

کد موس شماره 13

 


 

کد بالا را در بخش ویرایش قالب خود قسمت آخر (پایینی ترین قسمت) قبل از کد < / html > کپی کنید

 

 

کد موس شماره 14

 


 

کد بالا را در بخش ویرایش قالب خود قسمت آخر (پایینی ترین قسمت) قبل از کد < / html > کپی کنید

 

 

 
موضوع مطلب :
شنبه 89 آبان 1 :: 2:26 عصر ::  نویسنده : جواد توکلی

 

دقت کنید که کدهای موس را دقیقا در  قسمت آخر (پایینی ترین قسمت) قبل از کد < / html > کپی کنید

چنانچه در جای دیگر این کدها را کپی کنید

احتمال دارد وبلاگ شما به هم ریخته شود و به خوبی باز نشود

 

45 کد زیبا برای تغییر نشانگر موس در وبلاگ شما:(نمونه ی کدها در تصویر زیر )

 

کد موس شماره 01

 


 

کد بالا را در بخش ویرایش قالب خود قسمت آخر (پایینی ترین قسمت) قبل از کد < / html > کپی کنید

 

 

کد موس شماره 02

 


 

کد بالا را در بخش ویرایش قالب خود قسمت آخر (پایینی ترین قسمت) قبل از کد < / html > کپی کنید

 

 

کد موس شماره 03

 


 

کد بالا را در بخش ویرایش قالب خود قسمت آخر (پایینی ترین قسمت) قبل از کد < / html > کپی کنید

 

 

کد موس شماره 04


 

کد بالا را در بخش ویرایش قالب خود قسمت آخر (پایینی ترین قسمت) قبل از کد < / html > کپی کنید

 

 

کد موس شماره 05


 

کد بالا را در بخش ویرایش قالب خود قسمت آخر (پایینی ترین قسمت) قبل از کد < / html > کپی کنید

 

 

کد موس شماره 06


 

کد بالا را در بخش ویرایش قالب خود قسمت آخر (پایینی ترین قسمت) قبل از کد < / html > کپی کنید

 

 

کد موس شماره 07


 

کد بالا را در بخش ویرایش قالب خود قسمت آخر (پایینی ترین قسمت) قبل از کد < / html > کپی کنید

 

 

کد موس شماره 08


 

کد بالا را در بخش ویرایش قالب خود قسمت آخر (پایینی ترین قسمت) قبل از کد < / html > کپی کنید

 

 

کد موس شماره 09

 


 

کد بالا را در بخش ویرایش قالب خود قسمت آخر (پایینی ترین قسمت) قبل از کد < / html > کپی کنید

 

 

 
موضوع مطلب :
شنبه 89 آبان 1 :: 2:23 عصر ::  نویسنده : جواد توکلی

کد موزیک چند سال از امشب بگذره از سعید شهروز
 


دکمه پخش آهنگ قبل از دریافت کد »»  پخش آهنگ 

 


* * * * * * * * *
کد موزیک کلاس درس ( شعرهای کودکانه ) از فاطمیا بهارمست
 


دکمه پخش آهنگ قبل از دریافت کد »»  پخش آهنگ 

 


* * * * * * * * *
کد موزیک ماه عسل 1388 ( برنامه ماه رمضان 88 )
 


دکمه پخش آهنگ قبل از دریافت کد »»  پخش آهنگ 

 


* * * * * * * * *
کد موزیک عشق من گریه نکن از مهرداد
 


دکمه پخش آهنگ قبل از دریافت کد »»  پخش آهنگ 

 


* * * * * * * * *
کد موزیک میانبر از محمد
 


دکمه پخش آهنگ قبل از دریافت کد »»  پخش آهنگ 

 


* * * * * * * * *
کد موزیک ماهک ( کودکانه ) از عمو رامین
 


دکمه پخش آهنگ قبل از دریافت کد »»  پخش آهنگ 

 


* * * * * * * * *
کد موزیک بدون کلام مورزات ک 299 بیکلام - بی کلام
 


دکمه پخش آهنگ قبل از دریافت کد »»  پخش آهنگ 

 


* * * * * * * * *
کد موزیک you came تو آمدی از سامی یوسف
 


دکمه پخش آهنگ قبل از دریافت کد »»  پخش آهنگ 

 


* * * * * * * * *
کد موزیک رفتنی هستی از سپهر
 


دکمه پخش آهنگ قبل از دریافت کد »»  پخش آهنگ 

 


* * * * * * * * *
کد موزیک ولی - دختر افغان
 


دکمه پخش آهنگ قبل از دریافت کد »»  پخش آهنگ 


موضوع مطلب :
شنبه 89 آبان 1 :: 2:23 عصر ::  نویسنده : جواد توکلی

لیست بقیه کدهای موزیک بهاربیست از اول تا امروز آماده انتخاب شما عزیزان

^^^^^^^^^^

به سری جدید کدهای موزیک درخواستی خودتون خوش آمدید
 

Page 1

موزیک های درخواستی


* * * * * * * * *


کد موزیک خداحافظ از بابک رهنما
 


دکمه پخش آهنگ قبل از دریافت کد »»  پخش آهنگ 

 


* * * * * * * * *
کد موزیک بغض از مهدی سرچشمه
 


دکمه پخش آهنگ قبل از دریافت کد »»  پخش آهنگ 

 


* * * * * * * * *
کد موزیک عبور از محمد علی باستانی
 


دکمه پخش آهنگ قبل از دریافت کد »»  پخش آهنگ 

 


* * * * * * * * *
کد موزیک عشق منی از سهراب اسدی
 


دکمه پخش آهنگ قبل از دریافت کد »»  پخش آهنگ 

 


* * * * * * * * *
کد موزیک نامی از شایه ( کردی )
 


دکمه پخش آهنگ قبل از دریافت کد »»  پخش آهنگ 

 


* * * * * * * * *
کد موزیک بوسه های پیاده رو از مهرداد
 


دکمه پخش آهنگ قبل از دریافت کد »»  پخش آهنگ 

 


* * * * * * * * *
کد موزیک سریال دلنوازان از علی لهراسبی
 


دکمه پخش آهنگ قبل از دریافت کد »»  پخش آهنگ 

 


* * * * * * * * *
کد موزیک بی کلام Banjo بدون کلام - بیکلام
 


دکمه پخش آهنگ قبل از دریافت کد »»  پخش آهنگ 

 


* * * * * * * * *
کد موزیک خنده از گروه بوم سفید
 


دکمه پخش آهنگ قبل از دریافت کد »»  پخش آهنگ 

 


* * * * * * * * *
کد موزیک دلواپسی از احسان غیبی
 


دکمه پخش آهنگ قبل از دریافت کد »»  پخش آهنگ 

 


* * * * * * * * *
کد موزیک گل پونه از همایون ( خواننده افغان )
 


دکمه پخش آهنگ قبل از دریافت کد »»  پخش آهنگ 

 


* * * * * * * * *موضوع مطلب :
شنبه 89 آبان 1 :: 2:20 عصر ::  نویسنده : جواد توکلی

با استفاده از این سرویس می توانید یک چت روم عمومی در وب سایت خود داشته باشید .

امکانات سرویس چت :
- چت نوشتاری با قابلیت استفاده از Avators و Smileys و Emoticons
- چت با قابلیت پیام خصوصی (Private Chat)
- امکان ویرایش پروفایل و انتخاب آواتار برای هر شخص
- قابلیت انتخاب پوسته چت
- امکان انتخاب پوسته فرم ورود به چت
- بازی آنلاین
- سرعت و امنیت بسیار بالا
- قابلیت انتخاب روم های مختلف با موضوعات متعدد
و امکانات مفید دیگر

 

دریافت کد نمایش فرم ورود به چت 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
موضوع مطلب :
شنبه 89 آبان 1 :: 2:18 عصر ::  نویسنده : جواد توکلی

 

کدهای جدید تاریخ روز و هفته در وبلاگ

 تقویم جالب

 

شما دوست عزیز با گذاشتن این کد در وبلاگ خود تقویم روز را به صورتی که در زیر میبینید خواهید داشت

برخی از کدها با 2 رنگ زمینه تیره و روشن طراحی شده است

عزیزان با توجه به رنگ زمینه قالب وبلاگ خود از کدهای زیر استفاده کنید

 


 

--------------------------------

 

نکته ای که در طراحی کد فوق میبایست ذکر کرد این است که

تقویم فوق از روی رایانه شما خوانده میشود و چنانچه تاریخ رایانه شما صحیح نباشد

ممکن است تاریخ نمایش داده شده برای شما به درستی نمایش داده نشود

منبع :http://www.bahar22.com
موضوع مطلب :
<   <<   6   7   8   9   10   >>   >   
درباره وبلاگ

سنم کمه اما مگه بزرگی به سنه تا حالا چند تایی هم وبلاگ داشتم امید وارم خوشتون بیاد
پیوندها
صفحات وبلاگ
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
آمار وبلاگ
بازدید امروز: 53
بازدید دیروز: 217
کل بازدیدها: 473325